Piece przelotowe taśmowe

Wysoka wydajność w dobrej cenie !

Oferujemy Państwu Piece przelotowe taśmowe charakteryzujące się dużą wydajnością. Dedykowane do wypieku chleba oraz bułek:

 • Piece przelotowe cyklotermiczne
 • Piece przelotowe termoolejowe (patrz niżej)

 

piece przelotowe taśmowe cyklotermiczne

piece przelotowe cyklotermiczne

Ciasto dostarczane jest na poruszającą się taśmę  poprzez specjalną przystawkę. Z tego miejsca, wypieki przemieszczane są do tunelu wypiekowego. Gdy przekroczy minie układ zaparowania, znajdujący się w początkowej części tunelu, następuje właściwy wypiek pieczywa

W piecu przelotowym taśmowym, gorące spaliny po wyjściu z komory spalania łączą się  z częścią spalin powrotnych w komorze mieszania.

Piece przelotowe taśmowe cyklotermiczne charakteryzują się tym, ze w komorze mieszania odbywa się rozdział spalin na przednią, tylną i lewą stronę pieca. Przez kanały rozprowadzające spaliny przedostają się do górnej i dolnej przestrzeni grzewczej  w poszczególnych komorach wypiekowych a po ich przejściu trafiają do kanału powrotu i kanału zbiorczego połączonego z wentylatorem.

Wentylacja w piecach przelotowych cyklotermicznych

Wentylator zasysa spaliny z których część trafia do komina a część do wtórnego obiegu – reguluje to klapa kominowa oraz klapa na kanale łączącym wentylator z komorą spalania.

Sterowanie temperaturą

Regulacja temperatury odbywa się przez regulację otwarcia za pomocą dźwigni  klap znajdujących się w kanałach spalinowych w komorze mieszania, kanałach rozprowadzających, wejściach do komór wypiekowych i kanale łączącym wentylator z komorą spalania.

Pulpit sterujący pieca przelotowego taśmowego

Pulpit sterujący umożliwia regulację temperatury podstawowej dla pracy palnika, prędkości taśmy, przewietrzenia, zabezpieczeń.

Specjalny czujnik temperatury umieszczony w komorze mieszania pieca przelotowego odpowiada za prawidłową pracę palnika - zabezpiecza czujnik temperatury w kanale zbiorczym  oraz czujnik ssania na wentylatorze.

W przypadku opalania gazem piec wyposażony jest w klapy przeciwwybuchowe umieszczone na komorze mieszania, kanałach rozprowadzających, kanale powrotu, kanale zbiorczym.

Odciąganie pary

Do odciągania pary oraz oparów służą odciągi z zasuwami. Zasuwy ustawia się w zależności od potrzeb.

Końcowy wypiek

Prawidłowo wyregulowany piec pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wypiekanego pieczywa. Wypieczone pieczywo z przystawki wylotu (napęd taśmy) odbierane jest przez transporter schładzający a następnie pakowane lub przekazywane do dalszej obróbki.

Skład pieca przelotowego cyklotermicznego

 • przystawka wlotu, przystawka napędu,
 • taśma stanowiąca ruchomy stół wypiekowy,
 • komora z  parownikiem, komory tworzące tunel wypiekowy,
 • komora spalania, komora mieszania kanały spalin, wentylator,
 • kanał zbiorczy
 • ściana czołowa wejścia, ściana czołowa wyjścia,
 • kanały odciągów pary i oparów,
 • konstrukcja nośna,
 • oblachowanie wewnętrzne, oblachowanie zewnętrzne (blachy nierdzewne),
 • okna wziernikowe, izolacja (wełna mineralna),
 • szafa sterownicza,
 • instalacja elektryczna.

Szerokość stosowanych taśm (mm) – 1650, 2500, 3000.

Powierzchnia wypiekowa pieca – od 15 m2  do  75 m2.

piece przelotowe taśmowe - termoolejowe

piece przelotowe taśmowe

W piecach przelotowych termoolejowych ciasto dostarczane jest na ruchomą taśmę  w przystawce wlotu. Stąd przemieszczane jest do tunelu wypiekowego. Po przejściu przez układ zaparowania znajdujący się w przedniej części tunelu następuje właściwy wypiek pieczywa.

Piec podzielony jest na sześć niezależnie regulowanych stref grzejących górę i dół tunelu wypiekowego co pozwala na ustawienie żądanych temperatur w strefach podczas wypieku i uzyskanie wysokiej jakości wypiekanego pieczywa. Wszystkich ustawień kierujących procesem wypieku dokonuje się w szafie sterowniczej pieca. Wypieczone pieczywo z przystawki wylotu (napęd taśmy) odbierane jest przez transporter schładzający a następnie pakowane lub przekazywane do dalszej obróbki.

Elementy i budowa piecy przelotowych termoolejowych

 • przystawka wlotu, przystawka napędu,
 • taśma stanowiąca ruchomy stół wypiekowy,
 • komora z  parownikiem, (wytwornice pary – tylko niektóre modele)
 • komory tworzące tunel wypiekowy,
 • ściana czołowa wejścia, ściana czołowa wyjścia, kanały odciągów pary i oparów,
 • konstrukcja nośna,
 • oblachowanie wewnętrzne, oblachowanie zewnętrzne (blachy nierdzewne)
 • okna wziernikowe,
 • izolacja (wełna mineralna),
 • szafa sterownicza,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja pneumatyczna (tylko niektóre modele),
 • instalacja olejowa.

Nośnikiem ciepła w piecach taśmowych termoolejowych jest olej termalny wypełniający instalację olejową pieca.

Instalacja olejowa pieca składa się z modułu kotła wraz z pompą główną i palnikiem, rur rozprowadzających podgrzany w kotle olej do pieca, rur powrotu oleju do kotła, zbiornika wyrównawczego, zbiornika przelewowego, zbiorników buforowych, zaworów regulacyjnych, pomp oraz paneli grzewczych zainstalowanych w komorach wypiekowych.

Zaleta piecy taśmowych termoolejowych

Zaletą tych pieców jest brak wieży oraz możliwość wyprowadzenia kominów odciągowych w bocznej ścianie pieca. Umożliwia to zamontowanie komory fermentacyjnej nad piecem przez co znacznie ograniczamy powierzchnię piekarni do ustawienia całej linii wypiekowej.

Szerokość stosowanych taśm (mm) –  1000, 1650, 2500, 3000.

Powierzchnia wypiekowa pieca – od 15 m2 do 86 m2.