Piece termoolejowe wsadowe

Piece piekarnicze termoolejowe wsadowe

Dostosowane zostały do wypieku chleba pszennego, mieszanego oraz żytniego ale również bułek i rogali. Dzięki wykorzystaniu oleju jako przekaźnika ciepła, proces pieczenia jest równomierny oraz zoptymalizowany. Właściwości termiczne krążącego w systemie oleju pozwalają m.in. na uzyskanie 87% sprawności cieplnej. Wypiek odbywa się bezpośrednio na płytach ceramicznych lub na blachach wypiekowych.

Piece piekarnicze wsadowe - bezpieczeństwo użytkowania

Piece wyposażone zostały w systemy ochronne i zabezpieczające, które zapewniają użytkownikowi bezpieczną eksploatację. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub sytuacji awaryjnej, zagwarantowane jest natychmiastowe wyłączenie pieca.

Charakterystyka urządzenia piekarniczego

  • Układ pieca piekarniczego złożony z modułów funkcyjnych pieca i kotła
  • Równomierna temperatura wypieku we wszystkich komorach
  • Możliwość wyposażenie w dodatkową wywrotnicę pary zasilającą komorę fermentacyjną
  • Wszystkie układy zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem
  • System sterowania umożliwiający ciągły nadzór nad pracą urządzenia
  • Pełne informacje dotyczące procesu pieczenia na panelu operacyjnym.

Instalacja kotłowa w naszych piecach piekarniczych

kocioł pieca piekarniczego

Kocioł to kompletna jednostka składającą się z wymiennika ciepła, palnika, pompy cyrkulacyjne, sterowania elektrycznego i wszystkich niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi o bezpieczeństwa czujników oraz regulatorów.

W zależności od wymagań klienta, szafa sterownicza może być umieszczona z różnych stron kotła. Klient również może określić umiejscowienie przyłączy - komina oraz rur łączących kocioł grzewczy z piecem.

Nasze piece są urządzeniami innowacyjnymi gdyż ciągle stawiamy na ich rozwój.

Zastosowanie ekranów dotykowych wraz z intuicyjnym oprogramowaniem sterownika są dowodem na to że troszczymy się o wygodę obsługi urządzeń piekarniczych.

nowoczesne sterowanie